Utvikling av Salen i Langesund

Utviklingen av Salen båthavn er i gang. Mulighetsstudie utviklet av Spir Arkitekter AS viser et forslag på en helt ny båthavn og 26 unike boliger rett ved strandlinjen som har en idyllisk utsikt utover skjærgården.

  • Status: Under utvikling
outline-kalk-hero

Tomten som omfatter Salen båthavn består av ca. 36 daa og er avsatt til bolig og næring i kommunedelplan for STOA – NATO Bamble kommune.

I samarbeid med Spir Arkitekter AS har vi utviklet et mulighetsstudie for tomten.

26 BOLIGER VED EN VAKKER SKJÆRGÅRD!

Mulighetsstudien viser et forslag på 26 flotte boliger med tilhørende p-plasser.

Boligene ligger på sørsiden av tomten rett ved sjøen og vil ha en fantastisk utsikt utover den vakere skjærgården i området!

Mulighetsstudien foreslår at boligene deles inn i rekkehus, hvorav del A, B, C og D består av 10 tomannsboliger i rekke og del E og F består av 6 vertikaldelte rekkehus.

Samarbeidspartnere

Vil du vite mer?

Pancom AS utvikler eiendom, prosjekter og selskaper. Med våre medarbeidere kan vi løfte prosjekter med kompetanse, støtte og kapital, og skape unike og spennende resultater!

99379937 yngve@pancom.no
outline-kalk-kontakt