Om Pancom - Pancom

Om Pancom

Pancom AS er et konsern med fokus på aktivt eierskap i små- og mellomstore bedrifter innenfor bygg-, anlegg og eiendom (BAE-sektoren) i Sørøst Norge. Pancom AS ble stiftet i 2014, med en samling av en rekke bedrifter og eiendomsselskaper innenfor denne sektoren, og har utviklet seg siden dette til en betydelig aktør i Vestfold, Buskerud og Telemark.

Forretningsutvikling og selskapsledelse

Helt siden stiftelsen av Pancom AS har selskapet vært genuint opptatt av å tilføre bedrifter i sin portefølje godt lederskap og kompetanse, for å oppnå gode og forutsigbare resultater og en bærekraftig utvikling. Vi tror at gjennom kloke valg, gode modeller og strukturer samt en kompetent ledelse, vil bedrifter under vår ledelse få en langsiktig og trygg utvikling med stabilitet og vekst.

Gjennom samarbeid, tillit og ansvar vil vi oppnå gode resultater. I det lange løp har vi tro på god innsats og høy arbeidsmoral, – men det er resultatene vi lever av!

Våre selskaper har lang historie, og stor erfaringsbank. Samtidig etableres nye og innovative virksomheter med kortere historikk, og større fremtidsperspektiv. Vi har bedrifter med virksomhet tilbake til 1970-tallet og virksomheter som nylig er startet for å utfylle et potensial. Sammen med våre partnere skal vi våge å tenke nytt og innovativt på fremtiden, for å stadig levere et markedsdyktig sluttprodukt til våre kunder.

Gjennom samarbeid, tillit og ansvar vil vi oppnå gode resultater.

Boligutvikling og utbygging

Siden 2011 har selskaper i Pancom-konsernet utviklet, bygget og overlevert boliger for markedet i Telemark/Vestfold og Buskerud. Vi har over tiden hatt en stabil vekst og utvikling innenfor boligsegmentet, og er blitt en solid og bærekraftig aktør innenfor utvikling av borettslag, bysenter, leilighetsprosjekter og næringseiendom.

Løpende har vi ca. 150-200 boligenheter i markedet til enhver tid, med en utviklingsportefølje på ca. 2000 boliger under utvikling.

Dette er prosjekter i et vidt spekter fra rimelige borettslag i lavere trehusbebyggelse til dyrere toppleiligheter med sentrumsnær og idyllisk beliggenhet.

Pancom AS har som fremtidig mål og strategi å være en foretrukken leverandør av boliger og utviklingsprosjekter til markedet i Sørøst-Norge. Januar 2019 opprettet konsernet nytt kontor i Drammen for å øke virksomheten og det geografiske nedslagsfeltet for våre prosjekter.

0 m2
Næringseiendom forvaltet

Eierskap og forvaltning av Næringseiendom

Fra og med 2016 utviklet Pancom AS virksomheten mot eierskap og forvaltning av næringseiendommer. Selskapet eier i dag en rekke næringseiendommer og forvalter ca. 21 000m2 BRA med kontorer, kombinasjonsbygg og lager. Næringseiendom er et satsningsområde for Pancom AS, som vil få større fokus og prioriteringer i fremtiden.

Visjon & verdier

Visjon

Pancom AS har som visjon å være et unikt investeringsselskap med eierskap i størst mulig del av verdikjeden innenfor bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Vi har som mål å være en innovativ totalleverandør av boligkonsepter og næringsbygg, samtidig som vi tilstreber god forvaltning og aktivt eierskap av vår portefølje. Pancom har siden etableringen av Pancom AS hatt ordtaket;

Pancom – fordi langsiktige investeringer gir tryggere avkastning.

Dette har siden etableringen vært vår hovedvisjon, med bygging av solide selskaper, dedikerte medarbeidere og gode forutsetninger for drift og virksomhet i et marked under raske endringer.

Verdier

Våre verdier er basert på en plattform med 3 hovedstøtter av tillit, ansvar og samarbeid. Basert på dette har vi resultatorienterte forventinger, med mulighetsorienterte perspektiver. Dette gir oss det vi er aller mest opptatt av i Pancom – Stolt eierskap!

Pancom sine verdier

Vår historie

Pancom Investments AS ble stiftet i 2014, for å samle verdier eid av Frederic Kristoffersen og Tobias Amundsen i ett konsern.

Tobias Amundsen’s verdier og eiendeler ved stiftelsen var eierskap i selskaper med utøvende virksomhet i byggebransjen, og Frederic Kristoffersen hadde varierte investeringer i eiendom, bygg og rørteknologi.

Da Pancom Investments AS så dagens lys i 2014 ble porteføljen komplett og en ny tidsregning for porteføljen i et nytt konsern kunne begynne. Våren 2019 endret Pancom Investments AS navn og uttrykk, og ble Pancom AS.

Selv om Pancom AS er stiftet så tidlig som i 2014 består likevel konsernet av bedrifter med historie og erfaring fra tidlig 1970-tallet til nyetablerte bedrifter etter 2014, med innovative idéer og løsninger.

I dag er konsernet eiet 85% av de likelydende stifterne Frederic Kristoffersen og Tobias Amundsen. Frederic Kristoffersen har stillingen som konserndirektør (CEO), og Tobias Amundsen har rollen som driftsdirektør (COO). Høsten 2019 gikk Icon Invest AS ved/ Stian Brekke,  inn på eiersiden ved emisjon, Icon Invest eier i dag 15% av Pancom AS.