Samarbeidspartnere

Pancom AS har over flere år hatt tradisjon for godt samarbeid i prosjekter og investeringer. Når nye prosjekter og muligheter for samarbeid byr seg ser vi på dette som en spennende mulighet til å bygge kompetanse og gode løsninger i prosjektene. Ofte har partnerne forskjellige styrker og svakheter, og det hvor et samarbeid kan gjøre prosjektet og prosessene mer komplett stiller vi sterkt!

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag (PBBL)

Pancom AS har samarbeidet med PBBL i flere år om utbygging av borettslag og boligkonsepter. I dag har partene en god felles plattform for prosjekter, og et godt samarbeid!

Bratsberg Gruppen AS

Pancom AS har et spennende og resultatbringende samarbeid med Bratsberg Gruppen AS på utvikling og utbygging av boligkonsepter.

Løvenskiold Handel AS / MAXBO

Pancom AS har stort samarbeid med Løvenskiold Handel AS om produksjonsutvikling og industriell produksjon til byggebransjen i Sørøst-Norge.