Samarbeidspartnere - Pancom

Samarbeidspartnere

Pancom AS har over flere år hatt tradisjon for godt samarbeid i prosjekter og investeringer. Når nye prosjekter og muligheter for samarbeid byr seg ser vi på dette som en spennende mulighet til å bygge kompetanse og gode løsninger i prosjektene. Ofte har partnerne forskjellige styrker og svakheter, og det hvor et samarbeid kan gjøre prosjektet og prosessene mer komplett stiller vi sterkt!

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag (PBBL)

Pancom AS har samarbeidet med PBBL i flere år om utbygging av borettslag og boligkonsepter. I dag har partene en god felles plattform for prosjekter, og et godt samarbeid!

Løvenskiold Handel AS / MAXBO

Pancom AS har stort samarbeid med Løvenskiold Handel AS om produksjonsutvikling og industriell produksjon til byggebransjen i Sørøst-Norge.

Miliarium Bolig AS

Pancom AS og Miliarium Bolig AS har et samarbeid om bygging av Heimgard Bolig AS til en regionalt ledende boligaktør.