Våre selskaper - Pancom

Våre selskaper

Pancom konsern, består i hovedsak av operative selskaper, hvorav hovedtyngden av disse er rettet mot bygg- og anleggsbransjen.

Graf Entreprenør AS

Graf Entreprenør AS er en totalleverandør innenfor bygg- og anleggsbransjen med sitt virksomhetsområde fra Kristiansand i syd, til Drammen i Nord. Selskapet er stiftet i 2013 og har siden hatt en spennende og rask utvikling. På kort tid er Graf Entreprenør AS blitt en sentral entreprenør i Telemark/Vestfold-regionen, og er blitt en mellomstor aktør i bransjen.

Graf Entreprenør AS har sitt kompetanseområde på koordinasjon og ledelse, samt prosjektutvikling. Gjennom disse ekspertiseområdene kan selskapet påta seg store entreprenør-oppdrag, med flere prosesser og faser som krever god koordinasjon og styring.  Graf Entreprenør AS er en vesentlig leverandør av borettslag og lavere trehusbebyggelse til selskaper i Pancom AS. I tillegg leveres stålbygg, næringsbygg og lagerbygg.

Pancom AS er stolt over å ha bidratt til å bygge et ungt og fremtidsrettet entreprenørselskap sammen med selskapets ledelse og partnere. Selskapet har flere kompetente og dyktige medarbeidere, og har gode forutsetninger for videre drift og konkurransekraft.

Vi ønsker å fortsette som majoritetseier for selskapet i fremtiden, for å bygge et solid og innovativt entreprenørselskap som håndterer morgendagens utfordringer!

Amundsen-bygg AS

Amundsen-bygg AS er et tømrermesterfirma i Pancom AS. Selskapet har siden 2012 utført tømrerarbeider for kunder i Telemark/Vestfold, og for selskaper i konsernet. Amundsen-bygg AS er stiftet av Tobias Amundsen, og ble en del av Pancom AS i 2014. Selskapet er en solid og sentral aktør i vår struktur, og representerer mye av vår kapasitet på gjennomføring og utbygging av boliger og tømrertjenester.

Selskapet har nærmere 40 håndverkere i daglig drift, og utfører alt fra totalentrepriser til mindre tømreroppdrag. Amundsen-bygg AS har i mange år hatt slagordet ‘’med fokus på kvalitet’’ og har spesialisert seg på å levere god kvalitet med faglig stolthet.

amundsen bygg

Som en sentral tømrerbedrift i Telemark har selskapet fått et godt feste om utbygging av fritidsboliger i skjærgården, samt bygging av tradisjonelle boligbygg og lavere trehusbebyggelse. Pancom AS har siden 2014 hatt majoritetseierskap i Amundsen-bygg AS og bidratt til selskapets vekst og utvikling i samarbeid med ledelsen i selskapet.

Nytt Rør AS

Nytt Rør AS er et rørfornyingsselskap med nedslag og operasjonsfelt i Sørøst-Norge. Selskapet er stiftet i 2008, og ble kjøpt av Pancom Finance & Management AS og Art Group AS i 2014 i forbindelse med etablering av Nytt Rør Holding AS. Selskapet ble kjøpt sammen med MRI AS (Mortens Rørinspeksjon AS), av ØPD AS i forbindelse med en ny satsning på rør og rørteknologi.

Nytt Rør AS er et selskap som tilbyr rørfornying og rehabilitering av rør, høytrykksspyling, tetthetsprøving og VA-kontroll, samt rørinspeksjon. Selskapet har siden 2008 levert innovative VA-løsninger til offentlig sektor og det private markedet, og har gjennom dette opparbeidet en unik kompetanse innenfor dette feltet.

Pancom Finance & Management AS eier 30,0% av aksjene i Nytt Rør Holding AS, og er en aktiv eier. Siden stiftelsen av Nytt Rør Holding AS har vi bidratt sentralt til å utvikle i samarbeid med selskapets ledelse og øvrige partnere. Rehabilitering av rør er et stort og økende marked i Norge.

Fremover ønsker vi å bygge Nytt Rør AS som en innovativ og spennende aktør innenfor rørfornying og rørteknologi.

Frier Accounting AS

Frier Accounting AS er en autorisert regnskapsfører i Pancom AS, som fører regnskap for hele konsernet. Selskapet er stiftet i 2016, og har siden vært en viktig aktør i utviklingen av Pancom AS.

Selskapet leverer regnskapsførsel, konsultasjon og finansiell rådgivning.

Høsten 2018 ble eierstrukturen endret, og selskapet er nå eiet av:

  • Pancom AS – 60,0%
  • Tomas Fuglset – 25,0%
  • Helene T Nilsen – 7,5%
  • Oscar Halvorsen – 7,5%

Pancom AS er stolt over å ha et innovativt og fremtidsrettet regnskapsførerbyrå i egen portefølje, med aktivt eierskap. Vi ønsker å bygge Frier Accounting AS til en konkurransedyktig og foretrukken aktør i sin nisje, med fornøyde kunder og lojale medarbeidere!

Norsk Modul AS

Norsk Modul AS ble stiftet under paraplyen til Amundsen-bygg AS i 2017. Selskapet var da et tiltak på å effektivisere produksjonen i Amundsen-bygg AS, og å utvikle elementproduksjon. Siden 2017 utviklet selskapet seg raskt, og en ny fabrikk ble oppført i 2018 for å ivareta en stadig økende produksjonsmengde.

Vinteren 2019 ble Pancom AS enige med Løvenskiold Handel AS om en felles satsning på modulbasert virksomhet, noe som medførte salg av 40,0% av virksomheten til Løvenskiold Handel AS. Siden ble det inngått en leverandøravtale med Maxbo-kjeden, og eierne er nå enige om å bygge Norsk Modul AS til en betydelig aktør av elementer og prefabrikkerte produkter til bygge bransjen, og Maxbo-kjeden.

Pancom AS er stolt over å ha et aktivt og spennende eierskap i Norsk Modul AS. Sammen med Løvenskiold Handel AS vil vi bygge selskapet videre med høye visjoner. I samarbeid med Maxbo-kjeden vil vi tilby kvalitetsprodukter til våre kunder, med ønske om høy presisjon og konkurransedyktige priser.

Fjord VVS AS

Fjord VVS AS er en VVS-leverandør med nedslag i Telemark og Vestfold. Selskapet er stiftet i 2014 av Pancom Finance & Management AS og Harald Halvorsen som er rørleggermester og Daglig Leder.

Fjord VVS er et selskap som tilbyr et bredt utvalg av tjenester innenfor vann, varme og sanitær, med spesialfelt på sanitæranlegg til nybygg og boliger. Selskapet har gjennom sine sentrale godkjenninger og kompetansebevis et bredt operasjonsfelt i VVS-faget, med ønske om å levere kvalitetssikre løsninger og rasjonelle anlegg.

Pancom Finance & Management AS eier 70,0% av aksjene i Fjord VVS AS, og er en aktiv eier. Siden stiftelsen har vi bidratt til å utvikle selskapet i et lønnsomt spor, i samarbeid med selskapets ledelse. Fremover ønsker vi å bygge Fjord VVS AS som et stabil og god VVS-leverandør i vår region, med stadig sterkere soliditet og fundament for videre vekst og utvikling.

El Installasjon AS

El Installasjon AS er en sertifisert elektroinstallatør med hovedkontor på Skoppum i Horten Kommune. Selskapet leverer komplette elektroløsninger til boliger, næringsbygg og anlegg. Selskapet er tidligere eid av Eugen Leth, som har drevet El-Installasjon siden 1990-tallet, og bygget selskapets kompetanse og utgangspunkt. Fra sitt hovedkontor leveres tjenester i hele Vestfold og Telemark.

Våren 2017 ble selskapet kjøpt av en ny eiergruppering, hvor Pancom AS eier 50,0%. Øvrige eiere er Bjørnar Leth (Daglig Leder), Eugen Leth og Holtan Utvikling AS. I forbindelse med endring av eierskap ble en ny strategi lagt for selskapet, som medførte en økning av omsetning og antall ansatte.

el installasjon
el installasjon

Selskapet har økt sin virksomhet betraktelig siden 2017, og har videre vekstplaner. Virksomheten er en viktig brikke i Pancom AS’s visjon om å ha aktivt eierskap i verdikjeden innenfor bolig og boligutbygging. Sammen med våre partnere og medarbeidere i El-installasjon AS vil vi optimalisere selskapet og driften videre i fremtiden.

el installasjon

Mortens Rørinspeksjon AS

Mortens Rørinspeksjon AS ble stiftet tidlig på 1990-tallet av Morten Trevland. Selskapet driver med rørinspeksjon, trykktesting, dekloring og desinfisering av rør-traseer. Selskapet har sin hovedbase i Kodal i Sandefjord Kommune, og opererer med sine 10 ansatte derfra. Siden begynnelsen har selskapet vært en sentral aktør i den norske rørinspeksjonsbransjen. Selskapet har utviklet gode og erfarne medarbeidere, samt etablert effektive rutiner for god og presis leveranse.

Mortens Rørinspeksjon AS har siden 2014 hatt Pancom AS som majoritetseier. Høsten 2018 da det ble utført en emisjon i samarbeid med Norsk Gjenvinning Industri sitt selskap IBKA AS. Emisjonen ble utført i form av aksjer og utkjøp, noe som medførte at Mortens Rørinspeksjon AS ble 100% eier av selskapet Eivind Koch Rørinspeksjon AS.

Mortens Rørinspeksjon AS dekker dermed hele Østlandet med sin ekspertise innenfor feltet, og har rammeavtale med de fleste kommuner fra Oslo til Grenlands-distriktet. Selskapet har totalt 20 ansatte og utfører daglig tjenester innenfor kvalitetssikring og inspeksjon av infrastruktur. Pancom AS eier i dag ca. 15,0% av aksjene i Mortens Rørinspeksjon AS, og er en aktiv eier, som fører regnskap og driftsoppfølging med selskapet.

Eivind Koch Rørinspeksjon AS

Eivind Koch Rørinspeksjon AS har levert rørinspeksjonstjenester i Oslo-regionen siden 1970-tallet, og har vært en av de første innenfor fagfeltet i Norge. Selskapet har lange tradisjoner for rørinspeksjon og har en etablert posisjon i Oslo fra sitt hovedkontor på Lillestrøm.

Selskapet ble en del av Pancom AS høsten 2018, da selskapets eier IBKA AS gikk inn i Mortens Rørinspeksjon AS ved emisjon. IBKA AS har i dag majoritetsposisjon i Mortens Rørinspeksjon AS og Eivind Koch Rørinspeksjon AS.

Pancom AS eier ca. 15,0% av Eivind Koch Rørinspeksjon AS, og utøver aktivt eierskap ved styrearbeid og økonomisk oppfølging av selskapet.

Truck & Marine Service AS

Truck & Marine Service AS er en leverandør av mekaniske tjenester, truck og løfteutstyr og maritime tjenester med hovedbase på Stathelle i Bamble Kommune. Selskapet er tidligere eid og bygget opp av David Olsen, men ble kjøpt av Pancom AS i samarbeid med brødrene Erling og Joakim Riis Nilsen, som overtok driften i 2017.

Side overtakelse av driften har selskapet utviklet seg som et mer moderne Truck-firma, samt en allsidig leverandør av mekaniske tjenester. Selskapet forvalter og omsetter trucker og løfteutstyr, og leverer tjenester og materiell på forespørsel. Med sitt gode nettverk og lojale kundebase har selskapet utviklet gode forutsetninger for fremtiden og videre drift.

Pancom AS eier i dag 60,0% av Truck og Marine Service AS, og er en stolt og aktiv eier. Vi ønsker å utvikle selskapet videre, med alle utfordringer og muligheter fremtiden gir dette markedet. Truck & Marine Service AS vil være en innovativ og lønnsom aktør i fremtiden, med dyktige ansatte og ansvarlige ledere.