Boligutvikling og utbygging

Har du et tomteområde du ønsker å selge eller søker du samarbeidspartnere å utvikle med – er du velkommen til å ta kontakt med Heimgard Bolig AS. Vi tilbyr deg som grunneier rådgivning og bistand i alle faser av et utviklingsprosjekt samtidig som vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

Heimgard Bolig AS er en kompetansebedrift for styring av byggeprosjekter. Med lang erfaring og stor kompetanse innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og entreprisestyring, bidrar vi til vellykkede prosjektgjennomføringer.

Vi utvikler og bygger lavere trehusboliger. Dette er typisk rekkehusprosjekter eller flermannsboliger på ca. 10-50 enheter eller større. Heimgard Bolig AS kjøper og utvikler også næringsprosjekter innenfor kontor- og logistikk.

Det er store verdier som kan skapes ved å bruke riktig kompetanse for utvikling av ditt tomteområde. Ta kontakt med vår eiendomsdirektør, Yngve Åkvåg for mer informasjon.

Felt utvikling

Har du et større tomteområde som du ønsker å utvikle? Vi kan bistå deg i reguleringsprosessen. Vi har dyktige prosjektledere innenfor både privat reguleringsforslag og regulering på overordnet nivå (kommuneplan).

Boligutvikling

Heimgard Bolig utvikler lavere trehusbebyggelse i form av rekkehus- og flermannsboliger. Et boligutviklingsprosjekt består av flere sammensatte faggrupper. La oss hjelpe deg med å få utnyttet potensiale maksimalt.

Utbygging

Har du ferdig utviklet boligprosjekt og behøver partnere, leverandører eller prosjektledelse? Vi kan bistå deg i prosessen.