Kapital og finans - Pancom

Kapital og finans

Pancom AS leverer finansielle tjenester til prosjekter, selskaper og aktører med finansielle behov. Vi kan også tilby kapitalisering av bedrifter, emisjonsmodeller og felles eierskap i innovative og nyskapende selskaper.

Sammen med våre finanspartnere og vårt nettverk av investorer og banker finner vi normalt konkurransedyktige løsninger og spennende modeller for finansiering og kapitalisering.

Vi tilbyr:

  • Prosjektfinansiering
  • Modellering av finansielle strukturer
  • Kjøp og salg av selskaper
  • Finansiell verdiskapning