Produksjon og innovasjon - Pancom

Produksjon og innovasjon

Pancom AS har en offensiv satsning mot produksjon og innovasjon i byggebransjen! Sammen med sentrale aktører søker vi å stadig finne nye metoder og effektive løsninger for industriell produksjon av våre produkter og enheter.

Digitalisering og effektivisering

Siden 2016 har vi drevet egen fabrikk med prefabrikkerte bygningselementer og jobber daglig med å utvikle innovative løsninger som bedrer effektivitet og kvalitet i produktene vi leverer til markedet. I Norge har elementproduksjon eksistert i flere århundrer, men aldri før har det vært en større vekst og et større fokusområde rundt dette som nå.

Tiden vi lever i gir unike muligheter til digitalisering og effektivisering av produksjon, noe som gir mulighet til de raske aktørene i markedet. Dette gir gode konkurransefortrinn, noe vi ser som helt avgjørende for å lykkes med våre visjoner!

Våre konsulenter jobber daglig med:

  • Industriell produksjon
  • LEAN-produksjon og automatiserte løsninger
  • Manuell produksjon og bygging
  • No-dig produksjon og innovasjon
  • Bygg-innovasjon og design

Tiden vi lever i gir unike muligheter til digitalisering og effektivisering av produksjon, noe som gir mulighet til de raske aktørene i markedet.

produksjon innovasjon norsk modul