Rådgivning og forretningsdrift - Pancom

Rådgivning og forretningsdrift

Pancom tilbyr konsulenttjenester til små og mellomstore private selskapet.
Vi hjelper bedrifter med å utvikle og endre strategier, prosesser, informasjonsteknologi og medarbeidere.  Vi utfører rådgivning, strukturbygging og forretningsutvikling som en del av vår strategi for å foredle verdier i vår portefølje.

Våre tjenester innenfor rådgivning og forretningsdrift bidrar til god styring og sikker drift av våre og eksterne driftsenheter.

Våre tjenester er basert på høy kompetanse og god erfaring. Våre ansatte tilbyr konsultasjon og rådgivning til prosjekter, faste engasjementer eller timebasert innleie. Sammen med våre kunder ønsker vi å bidra til resultatbringende prosesser til beste for alle parter!

Vi leverer rådgivning, konsultasjon og forretningsdrift innenfor flere kategorier selskaper:

  • Management for eiendomsselskaper
  • Rådgivning for drift og selskapsstrukturer
  • Konsultasjon knyttet til kjøp og salg
  • Eiendomsforvaltning
  • Styreledelse og styrearbeid
  • Forretningsledelse
  • Juridisk konsultasjon og bistand