Vår Historie

HISTORIE Det hele startet med å bygge en sterk
verdikjede.

Pancom Investments AS ble stiftet i 2014 av Frederic Kristoffersen og Tobias Amundsen, med det formål å samle felles eiendeler i ett konsern. Amundsens eierskap i selskaper med utøvende virksomhet i byggebransjen, og Kristoffersens investeringer innen eiendom, bygg og rørteknikk, kompletterte porteføljen.

Pancom Investments AS så dagens lys i 2014 og en ny tidsberegning for porteføljen kunne starte. Våren 2019 endret Pancom Investments AS navn og uttrykk, og ble Pancom AS.

Pancom utfordrer tradisjonell tenking ved å investere i bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for byggebransjen. I dag består konsernet av over 100 selskaper med historie og erfaring helt fra tidlig 1970-tallet, men også selskaper av nyere dato.
– Vi jobber målrettet med at alle selskapene skal ha fokus på innovasjon, bærekraft og fremtidsrettede løsninger.

Hva vi gjør.

01.Aktivt eierskap
02.Finansiell administrasjon
03.Fremmer vekst og utvikling

Vårt Team.

Våre dedikerte ansatte.

Frederic Kristoffersen

Konserndirektør & Partner

Hotti Pettersen Ho

Adm. Direktør Property AS

Per Anders Evensen

CFO Pancom AS

Olga Chorazyczewska

Administrasjonsansvarlig

Nils Bråthen

Prosjektleder

Ole-André Risnes

Direktør Pancom Management AS

Martine Riis Pedersen

Eiendomsforvalter Property AS

Fredrik Bernhardsen

Markedssjef

Øyvind Kristoffersen

Prosjektutvikler

VISJONER OG VERDIER Visjon & verdier

Pancoms visjon er å være et fremtidsrettet investeringsselskap med eierskap i størst mulig del av verdikjeden innenfor bygg-, anleggs- og eiendomssektoren. Vi har som mål å være en innovativ totalleverandør av boligkonsepter og næringsbygg, samtidig som vi tilstreber god forvaltning og aktivt eierskap til vår portefølje.

Våre verdier er basert på en plattform med 3 hovedpilarer; tillit, ansvar og samarbeid. På bakgrunn av dette har vi resultatorienterte forventninger, med mulighetsorienterte perspektiver. Dette gir oss det vi er mest opptatt av i Pancom – Stolt eierskap!