fbpx

Vår Historie

Om oss
Om oss
Historie

Det hele startet med å bygge en sterk verdikjede.

Pancom Investments AS ble stiftet i 2014 av Frederic Kristoffersen og Tobias Amundsen, med det formål å samle felles eiendeler i ett konsern. Amundsens eierskap i selskaper med utøvende virksomhet i byggebransjen, og Kristoffersens investeringer innen eiendom, bygg og rørteknikk, kompletterte porteføljen.

Pancom Investments AS så dagens lys i 2014 og en ny tidsberegning for porteføljen kunne starte. Våren 2019 endret Pancom Investments AS navn og uttrykk, og ble Pancom AS.

Pancom utfordrer tradisjonell tenking ved å investere i bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for byggebransjen. I dag består konsernet av over 100 selskaper med historie og erfaring helt fra tidlig 1970-tallet, men også selskaper av nyere dato.
- Vi jobber målrettet med at alle selskapene skal ha fokus på innovasjon, bærekraft og fremtidsrettede løsninger.

Hva vi gjør.

  • 01.

    Aktivt eierskap

  • 02.

    Finansiell administrasjon

  • 03.

    Fremmer vekst og utvikling

Vårt Team.

Våre dedikerte ansatte.

Visjon & Verdier

Visjon & verdier

Pancoms visjon er å være et fremtidsrettet investeringsselskap med eierskap i størst mulig del av verdikjeden innenfor bygg-, anleggs- og eiendomssektoren. Vi har som mål å være en innovativ totalleverandør av boligkonsepter og næringsbygg, samtidig som vi tilstreber god forvaltning og aktivt eierskap til vår portefølje.

Våre verdier er basert på en plattform med 3 hovedpilarer; tillit, ansvar og samarbeid. På bakgrunn av dette har vi resultatorienterte forventninger, med mulighetsorienterte perspektiver. Dette gir oss det vi er mest opptatt av i Pancom – Stolt eierskap!

nb_NO