Fokusert på
fremtidsrettede investeringer.

Vi investerer i en bærekraftig framtid.

-Vi investerer i verdikjeden tilknyttet bygg og eiendom med bærekraftig fokus og aktivt eierskap.​

OM OSSInvesteringer med aktivt eierskap.

Pancom AS er et konsern med fokus på aktivt eierskap i små og mellomstore bedrifter innen bygg, anlegg og eiendom (BAE-sektoren) i Sørøst-Norge. Pancom AS ble stiftet i 2014, med en gruppering av drifts- og eiendomsselskaper tilknyttet denne sektoren, og har siden utviklet seg til å bli en betydelig regional aktør.

Helt siden stiftelsen av Pancom AS har selskapet vært genuint opptatt av å gi bedrifter godt lederskap og kompetanse, for å oppnå gode og forutsigbare resultater og bærekraftig utvikling.

Vi tror at gjennom kloke valg, gode modeller og strukturer samt gode synergier, vil selskaper under vår ledelse og eierskap få bedre forutsetninger for utvikling med stabilitet og vekst.

AKTUELTAktuelt.

Våre siste pressemeldinger og nyheter.

Detaljregulering for Horten Hotell er førstegangsbehandlet

30/04/2024
Pancom Property AS eier i dag Horten Hotell, som huser Thon Hotell Horten, et sentralt og ledende hotell i Horten. Nå lanserer den regionale eiendomsaktøren nye planer for hotellet, og med det en stor investering i Horten sentrum som får ringvirkninger!

Haneseth Gruppen kjøper seg inn i El Installasjon AS

11/04/2024
Vi gleder oss over å kunngjøre at Pancom Management AS, sammen med øvrige eiere av El-Installasjon AS, har inngått avtale med Haneseth Gruppen, som nå kommer inn som medeier i selskapet.

Navigering i motvind, utfordringer i næringseiendom

11/04/2024
Det siste året har vært preget av økende renter, inflasjon og økonomisk usikkerhet, noe som har ført til betydelige utfordringer for næringseiendomsbransjen.

INVESTERINGERInvestering.

Vi investerer i fremtiden til nordisk byggeindustri, for å styrke bærekraft og vekst.