Rapporter

Konsernets styre og eiere er opptatt av en transparent og god rapporteringsmodell til våre interessenter, eiere og samarbeidspartnere. Vi publiserer kvartalsvis rapporter for konsernet med nøkkeltall og informasjon om vår utvikling.
Previous slide
Next slide
Eldre Rapporter
2024
Q1
2023
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
2022
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
2021
Q1 | Q2 | Q3 | Q4
2020
Q1 | Q2 | Q3 | Q4