Detaljregulering for Horten Hotell er førstegangsbehandlet

Horten Hotell, som huser Thon Hotel Horten, går videre i utviklingsfasen. Etter førstegangsbehandling i Horten Kommune i april, går nå prosjektet videre mot endelig behandling i kommunestyret, og etter hvert et utbyggingsklart prosjekt i sentrum av Horten!

Vi er svært tilfredse med å ha kommet godt i gang med behandling av planen, og fått den nødvendige politiske forankringen for utbygging av Hotellet, uttaler Frederic Kristoffersen, konserndirektør i Pancom. – Planene er nå behandlet i første instans, etter et godt og konstruktivt samarbeid med SPIR arkitekter og Horten Kommune, fortsetter han.

Denne første behandlingen av reguleringsplanen markerer begynnelsen på en betydelig investering i Horten sentrum. Hotti Pettersen Ho, administrerende direktør i Pancom Property, ser frem til å utvide hotellkapasiteten i Horten. – Vi kan nå fortsette arbeidet med å utvikle nye hotellfasiliteter her i Horten, og doble vår nåværende kapasitet, forklarer han.

Administrerende direktør for Thon Hotel Horten, Tiril Sægrov, bekrefter behovet for utvidelse. – Det er virkelig nødvendig. Vi må avvise mange gjester på grunn av begrenset tilbud. Hotellet stadig er fullbooket, spesielt under byens arrangementer, forklarer hun.

Hotti Pettersen Ho, administrerende direktør for Pancom sin portefølje for næringseiendom, understreker betydningen av investeringen: – Dette har vært en betydelig satsning for oss. Økt drift og høyere belegg har skapt behov for kapasitetsutvidelse.

I tillegg til å imøtekomme behovet for større kapasitet, vil utbyggingen av Horten Hotell frigjøre areal til potensiell nærings- og boligutvikling på Eiendommen.

Pancom Property AS har vært en aktiv investeringsaktør i Vestfold siden 2014 og eier flere eiendommer i Horten Kommune.Vi ser frem til fremtidig vekst i de ytre regionene rundt Oslo, avslutter Kristoffersen. Vi er overbevist om at avkastningen i disse områdene vil være god i årene som kommer.