Haneseth Gruppen kjøper seg inn i El Installasjon AS

Vi gleder oss over å kunngjøre at Pancom Management AS, sammen med øvrige eiere av El-Installasjon AS, har inngått avtale med Haneseth Gruppen, som nå kommer inn som medeier i selskapet.

Haneseth Gruppen er en ledende aktør innen elektroinstallasjon. Med over 500 ansatte dekker konsernet Nord-Norge, Bergen, Trondheim og Oslo, og er en av landets største tekniske entreprenører. Oppkjøpet markerer en spennende fase med vekst og utvikling i horisonten for Haneseth og El-Installasjon. Med sin lange erfaring i bransjen, vil Haneseth Gruppen tilføre nye muligheter og ressurser til selskapet.

Da Pancom Management investerte i El-Installasjon i 2017, var det en bedrift med omsetning på rundt 5 millioner kroner. Siden har Pancom Management, gjennom aktivt eierskap, vært med på å bygge en lønnsom virksomhet. I 2023 nådde selskapet en omsetning på 19 millioner kroner.

Etter oppkjøpet vil Haneseth Gruppen bli majoritetseier i El-Installasjon AS, med en eierandel på 55%. Pancom Management vil fortsette sin tilstedeværelse med en eierandel på 25%. Resterende eierskap er fordelt på ansatte fra ledelsen i selskapet.        

 

– El-Installasjon har spesialisert seg på leilighetsbygg og lavere trehusbebyggelse, men har også levert en del mindre næringsbygg, garasjeanlegg og serviceoppdrag. Ved å bli en del av Haneseth Gruppen, blir El-Installasjon nå del av en gruppe med betydelig kompetanse og lang erfaring innen bransjen. Dette vil åpne dører på eksisterende og nye områder, sier Ole Andre Risnes, Administrerende direktør i Pancom Management AS.

– Bjørnar Leth, Daglig Leder i El-Installasjon mener solide eiere som Pancom Management og Haneseth, sammen med de ansatte i bedriten, vil gi gode forutsetninger for vekst og videre utvikling av El-Installasjon.

– Haneseth er godt fornøyde med å få El-Installasjon med på laget og samt få et fotfeste i regionen, sier Anders Guneriussen, regionsleder i Haneseth Gruppen. Vi ser vår forretningsmodell fungerer godt flere steder i landet, med sterk lokal forankring og medbestemmelse. Vi har stor tro på de ansatte og selskapet, samt at vår modell skal bidra til videre utvikling også her.

Vi ser frem til fortsatt samarbeid med eksiterende og nye kunder og er overbevist om at den nye eierstrukturen vil bringe positive synergier til El-Installasjon som også våre kunder vil ha gleden av.

Om Haneseth Gruppen

Haneseth Gruppen AS har sin opprinnelse i Bodø der morselskap og alt av økonomifunksjoner er sentralisert i Bodø. Alle datterselskapene har imidlertid egen lokal ledelse med lokale medeiere. De siste 20 årene har konsernet vokst til en ledende nordnorsk aktør innenfor tekniske fag: elektro, automasjon, sikkerhet, energi, rør – og ventilasjon samt bemanning. Gruppen har også etablert et ingeniørselskap i Litauen, HED Group. Haneseth Gruppen består pr. i dag av 36 selskaper fra Kirkenes i nord til Horten i sør, og med rundt 530 ansatte og over 700 millioner i omsetning.

Om El-Installasjon AS

El-Installasjon har i mer enn 20 år levert elektrotjenester på Østlandet. Fra våre lokaler sentralt plassert i Horten og med ansatte ned til Porsgrunn, dekker vi Vestfold og Grenlandsområdet, og tar små og store prosjekter over hele Østlandet. Våre kunder er hovedsakelig entreprenører og byggmestre som vi har gode samarbeidet med, men også mange boligeiere, borettslag og bedrifter.

Våre ansatte med sin faglige stolthet strekker seg langt for at våre kunder skal få gode, kvalitetssikrede anlegg. Vi er godkjent lærebedrift, Startbankregistrert og bla. Nelfo bedrift. Vi engasjerer oss i bærekraft og kontinuerlig oppdaterer oss på gjeldende krav og beste praksis for miljøvern. Vår forpliktelse til miljøet innebærer aktivt å ta tiltak for å redusere vår påvirkning.

Selskapet har nå 13 ansatte og har til sammen mange års erfaring og kompetanse innen områder som; smarthus, elbil lading, el-kontroll, brannalarm, belysning, og installasjon i bolig, kontor og næringsbygg.