Hotti Dang Ho blir ny administrerende direktør i Pancom Property AS

Pancom Property AS har hatt en sterk vekst de senere årene, og hadde ved årsskiftet til 2021/2022 en eiendomsportefølje på ca. 40.000 m2 næringseiendom under utleie i Vestfold Telemark og Viken, med ytterligere ca. 10.000 m2 under utvikling. Hotti Dang Ho kommer fra ledelse og utvikling i forsikringsbransjen, og anses som en godt kvalifisert administrerende direktør i Pancom Property AS.

Det er en stor glede at vi kan introdusere vår nye administrerende direktør i Pancom Property AS; Hotti Dang Ho. Hotti har de kvalifikasjoner og styrker som er nødvendig for å løfte vår satsning på næringseiendom videre, og vi ser frem til å både kapitalisere og øke eksponeringen innenfor dette segmentet. Tidligere direktør Martine Riis Pedersen vil fremover være økonomi- og forvaltningsansvarlig, en rolle i tett samarbeid med ledelsen.

Pancom Property AS er eiere av en rekke eiendommer i Vestfold, Telemark og Viken. Selskapet har vokst betydelig de senere årene, med en porteføljeverdi på nærmere 650.000 Millioner kroner og ca. 40,0 millioner i årlige leieinntekter. Pancom Property AS har ligget som en egen portefølje under Pancom AS.
-Nå ser vi frem til å løfte Pancom Property AS frem som den aktøren det faktisk er i vårt marked, nemlig en av de store eiendomsbesitterne, med sterke ambisjoner om bærekraft, miljøfokus og sterk økonomi sier Frederic Kristoffersen!

-Uttalelse fra Hotti
Etter å ha fulgt med på utviklingen til Pancom er jeg veldig imponert over hva selskapet har fått til på kort tid. Dette er en spennende bransje som jeg gleder meg til å være en del av. Jeg ser virkelig frem til å bli kjent med menneskene og hvordan vi sammen kan videreutvikle satsningen på næringseiendom.

Pancom AS er et av de ledende bygg- og eiendomskonsern i Telemark/Vestfold/Viken, og har aktivt eierskap i en rekke bedrifter og selskaper innenfor bygg, anlegg, og eiendom. Konsernet er også hovedeier i Heimgard Bolig AS, som er regionens største boligutbygger, med nærmere 300 boliger i årlig utbygging, og ca. 2.100 boliger i utviklingsportefølje.