IT Gründer investerer i Pancom AS!

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1575643483576{margin-bottom: 0px !important;}”][/vc_column_text][vc_single_image image=”789″ img_size=”full”][vc_column_text css=”.vc_custom_1575636502611{margin-bottom: 0px !important;}”]

Emisjon

Brekke tilfører 10,0 MNOK i frisk vekstkapital i emisjonen gjennom sitt investeringsselskap Icon Invest AS, og blir dermed medeier med en eiersits på 10% av aksjene i morselskapet Pancom AS.
Vi er veldig fornøyd med samarbeidet og dialogen med Stian i forbindelse med emisjonen, og ser frem til hans bidrag i den videre utviklingen og veksten i konsernet, sier Kristoffersen. Vi står ovenfor store digitale endringer i vår bransje og med Stian og hans bakgrunn i styret og på eiersiden, vil vi ha godt utgangspunkt for fremtiden!
Brekke går inn som styremedlem i Pancom AS fra og med November, og vil være med på selskapets videre utvikling som medeier og IT-ekspert! Brekke har også tegningsrett til ytterligere 5% eierskap i Pancom AS, og har intensjoner om å tilføre mer kapital til konsernet.
Dette er en spennende mulighet for meg til å investere i bygg og eiendomsbransjen, og jeg har tro på selskapet og eierne bak, sier Brekke! Samtidig tror jeg at jeg har mye å tilføre Pancom-konsernet som har et meget godt utgangspunkt med en kompetent stab som ser muligheter i fremtiden!

Bygg og eiendomskonsern

Siden stiftelsen i 2014 har Pancom AS utviklet seg til å bli et omfattende konsern innenfor bygg og anleggsbransjen i Sørøst-Norge, med lokale røtter i Grenland. Konsernet som har sitt hovedkontor på Skomværkvartalet i Porsgrunn, besitter et betydelig eierskap på over 70 selskaper i bygg-, anlegg og eiendomsbransjen i regionen Vestfold, Buskerud og Telemark. Totalt har selskapet ca. 1.000 boliger under utvikling, i underkant av 150 ansatte og forvalter ca. 15.000 m2. Konsernet har en verdijustert balanse på nærmere 600 Millioner, og en årlig konsolidert omsetning på ca. 300 Millioner.

Veksten har vært formidabel, sier konsernsjef Frederic Kristoffersen. Vi har jo jobbet i denne bransjen mer eller mindre siden 2009, og veksten fra 2016 til i dag har hatt en unik utvikling! Vi har fått med oss gode resultater underveis sier en fornøyd konsernsjef som også kan understreke at 2019 blir et sterkt år for Pancom AS.

Eventyrlig utvikling

Konsernet hadde sin begynnelse fra Rugtvedt i Bamble,  og har de senere årene vært mer synlig i bybildet med alle boligprosjektene i regionen. Mer kjent er det også blitt, ved etableringen av kontorene i Skomværkvartalet i Porsgrunn tidlig i 2019. Pancom AS har selskaper som driver med det meste innenfor bygg og anlegg. Her er selskaper som Graf Entreprenør AS , Amundsen-bygg AS, Norsk Modul AS, Fjord VVS AS, Nytt Rør AS, El-Installasjon AS, Truck & Marine Service AS og flere mindre investeringer innenfor rørinspeksjon og rørteknologi. Frier Accounting AS er konsernets eget regnskapsbyrå, som også tilbyr tjenester og forretningsførsel utenfor Pancom AS.

Med sitt enorme utbyggingsvolum, og store tomtebank, har selskapet en betydelig posisjon i det lokale og regionale markedet, men gründerne Frederic Kristoffersen og Tobias Amundsen har ikke tenkt å stoppe der!
Vi har hatt en omfattende prosess rundt våre videre strategier i sommer, og identifisert et spennende potensiale som en aktør med bredt eierskap til verdikjeden i denne bransjen. Derfor satser vi videre, sier Kristoffersen! Vi etablerte kontoret i Drammen tidlig i 2019, og har planer for en større utvikling i Buskerud og Østfold, fra før er vi godt etablert i Telemark og Vestfold.

Kapital for vekst!

Vekst i bolig- og byggebransjen er krevende, og Kristoffersen legger ikke skjul på at det er driften og de dyktige medarbeiderne som har bidratt til at konsernet nå er på et stabilt nivå, og klar for å løfte videre.
Vi besitter en stor eiendomsmasse og tomtebank, noe som til tider er kapitalkrevende når man har startet med tomme hender, men vi har ved gode resultater i driften og dyktige medarbeidere klart å løfte dette til et regionalt nivå.

I tillegg til tilførsel av vekstkapital gjennom emisjon bekrefter Kristoffersen at konsernet har gjennomført øvrige realisasjoner og driftseffekter som gir ytterligere 20 millioner til vekst i årene som kommer. I vekstplanene har Pancom AS ambisjoner om å investere i flere boligprosjekter i Vestfold og Buskerud, samt å opprettholde en betydelig markedsposisjon i Telemark. Samtidig er det planer for å øke eksponeringen mot næringseiendommer langs transportåren mellom Grenland og Oslo. Videre skal driftsselskapene ha en årlig vekst på 15-20%, noe som totalt skal gi en konsolidert konsernomsetning på nærmere 700 Millioner innen 2024.
Vi identifiserte et behov for ca. 30,0 Millioner i økt vekstkapital som cash, i tillegg til fremtidige finansbehov, sier Kristoffersen. Det er selvsagt tilfredsstillende at dette er på plass nå før nyttår, slik at vi kan nå videre kan jobbe med gjennomføring av strategiene for vårt spennende selskap![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]