I 2019 kom Thomas Tinne i kontakt med Bratsberg Bolig og Pancom Real Estate. I fellesskap har partene kjøpt det 180 dekar store området gjennom et nyopprettet selskap, Nybuåsen tomteselskap. Området ble i 2015 regulert for 100 boliger.Prosjektet vil bli delt opp i flere utbyggingstrinn. Starten blir nederst med infrastruktur, kryssløsninger og veier i samarbeid med Notodden kommune. I tillegg har Rema 1000 Utvikling Indre Østland kjøpt tomt for bygging av dagligvareforretning.

Ansvarlig utbyggingen blir Yngve Åkvåg, administrerende direktør i Pancom Real Estate. Åkvåg ble ansatt før jul fra stillingen som regionleder i Asker entreprenør. Han har lang erfaring innen eiendomsmegling, boligutvikling og entreprenørbransjen.