Skomværkvartalet er et kombinert næring- og leilighetsbygg plassert i Porsgrunn sentrum og er ført opp av Bratsberg Gruppen. Næringslokalene er nyetablerte og Amundsen-Bygg AS har stått for innredningen av disse. Velkommen til våre nye lokaler.