Pancom kapitaliserer og styrker eierposisjon i Amundsen Graf AS

-Det har vært en tøff tid for byggebransjen i vår region sier Frederic Kristoffersen, konsernsjef i Pancom AS. Nå har ledelsen og styret i det regionale bygg- og eiendomskonsernet besluttet å satse på Amundsen Graf AS med ytterligere kapitalisering og styrket eierskap

Frederic Kristoffersen

Fusjonert selskap med ny direktør

Amundsen Graf AS ble opprettet ved fusjonering av selskapene Amundsen-bygg AS, Graf Entreprenør AS og Grenland Mur AS høsten 2021, og Roger Dreyer ble ansatt som ny direktør. 2021 ble et krevende år for byggebransjen. Kombinert med kostnadsbasen fra 3 individuelle selskaper medførte det svake resultater for Amundsen Graf AS.

-Det har vært tøffe tak, sier Roger Dreyer, men etter noen krevende måneder er vi nå i ferd med å bygge det som vil bli et konkurransedyktig entreprenørselskap for fremtiden.

Det har vært en utfordrende tid med mye uforutsigbarhet i forhold til priser og tilgjengelighet på mange av våre innsatsfaktorer. Dette har kostet, og selskapets majoritetseier Pancom AS har besluttet å gjennomføre oppkapitalisering i Amundsen Graf AS.
Pancom som majoritetseier har full tillit til den nye strukturen i selskapet og har allerede tilført ny egenkapital i 1. halvår 2022.

Kapitaliserer selskapet

-Vi har besluttet å styrke selskapet med nærmere kr. 21,0 millioner i 1. halvår 2022 sier Frederic Kristoffersen, konsernsjef i Pancom AS.

Pancom har som profil å utvikle langsiktige investeringer i et bærekraftig perspektiv. Pancom har etter emisjon i 2022 nærmere 70% eierskap i Amundsen Graf AS og vil støtte selskapet videre. Styresammensetningen i Amundsen Graf AS har blitt endret i tråd med endring i eierforholdene, og selskapets styre består nå utelukkende av representanter for Pancom AS.

– Vi har sterk tro på ledelsen og utviklingen i selskapet og har besluttet å tilføre ytterligere kapital fremover, understreker Kristoffersen.

Ser lyst på fremtiden!

Dagens selskap er nå sentralisert i Vipevegen 43 i Porsgrunn. Herfra vil direktøren drive selskapet kurransedyktig og fremtidsrettet.

-Det givende å ha motiverte og solide eiere sier Roger Dreyer. Selskapet har blitt støttet av Pancom siden jeg startet, og majoritetsaksjonæren støtter også opp om de endringene jeg innfører. Det er grunn til å se positivt på fremtiden, avslutter Dreyer.

Amundsen Graf AS har en god ordrehorisont for 2023. Selskapet har ca. 100 ansatte og er en godt etablert entreprenør i Telemark og Vestfold. Selskapet leverer boliger, næringsbygg, offentlige bygg og leilighetsbygg.

Pancom AS
Frederic Kristoffersen Konsernsjef

Amundsen Graf AS Roger Dreyer Adm. Dir