I oppstarten på det nye året har Pancom AS og Bratsberg AS gått sammen om kjøp av 100% av aksjene i Langmyra 6 AS. Investorene og eiendomsaktørene har fra før samarbeid på flere områder, og går ni inn i et 50/50 eierskap i denne investeringen. Njord Securities AS har vært tilrettelegger for transaksjonen.

Bratsberg AS eier også flere eiendommer i det sentrale området rundt den nye jernbanestasjonen på Skoppum, Pancom AS er fra før på eiersiden i Langmyra 2.

Et pulserende næringsliv preger området

-Dette området har vi veldig tro på sier Frederic Kristoffersen, konserndirektør i Pancom AS. Skoppum og regionen rundt Horten, Holmestrand og Tønsberg er meget spennende på flere områder sier Kristoffersen, som ikke utelukker flere investeringer i området.

-Infrastruktur, gode utviklingsmuligheter og et pulserende næringsliv preger området, og det gjør det interessant for oss å investere avslutter han.

Et sentralt og velegnet kombibygg

Langmyra 6 er et velegnet kombibygg lokalisert ved Skoppum og hovedinnfartståren til Horten. Tomten har et areal på ca. 12 daa og har i dag et næringsbygg på rett over 4000 m2. Bygget har i dag en leiekontrakt med Sensonor som leier 100% av bygget og har både produksjonslokaler og kontorer her.

Eiendommen har en svært attraktiv beliggenhet, nær hovedfartsåren til Horten og samtidig sentralt i forhold til kommende Skoppum togstasjon kun 600m fra eiendommen som skal stå ferdig i 2024.

-Her skal det bli avganger til hvert 15 minutt i retning Oslo og reisetid fra Skoppum til Oslo S er beregnet under 50 min, noe som vi ser vil gjøre beliggenheten veldig gunstig, sier Marcus Andresen i Njord Securities AS som takker alle parter for godt samarbeid.

Området har gode parkeringsmuligheter og ligger en knapp kilometer fra E18.

Leietaker som produserer sensorer globalt

Dagens leietaker Sensonor er en ledende aktør innen sensorteknologi og leverer sensor produkter basert på MEMS-teknologi. Sensonor er en global aktør og leverer produkter til flere forskjellige bransjer de har kunder som NASA, SpaceX, Google, Apple og flere. I 2012 investerte Sensonor betydelig i utstyr som er intrigert i bygget som brukes til produksjon av sensorer.