Icon Invest AS går tyngre inn i Pancom AS, og øker sin eiersits til totalt 15,0% av det lokalt eide konsernet. Icon Invest AS er 100% eiet av Stian Brekke, som startet sitt samarbeid med Pancom AS høsten 2019.

-Jeg har stor tro på selskapets retning og strategi. Pancom har fått en sterk posisjon i markedet, kommenterer Brekke. -Jeg er veldig fornøyd med avkastningen så langt, og investerer gjerne videre i Pancom AS ved fremtidige emisjoner undertegner en fornøyd Stian Brekke

Betydelig plassering

Etter avlagt kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 verdijustertes egenkapitalen i Pancom AS til ca. 265 Millioner, noe som tilsvarer en verdi på 232,4 kr. pr. aksje. Det betyr at Brekkes totale verdier nå er på nærmere 45,0 MNOK i selskapet, en ikke ubetydelig plassering. Resterende 85% av eierskapet ligger hos Frederic Kristoffersen og Tobias Amundsen, som eier 42,5% hver.
-Det er en glede for Pancom og eierskapet at Icon Invest AS øker ytterligere sin eierandel ved emisjon. Vi har sterk tror på videre vekst i Sør-Norge, og vil bygge driften videre på strategier og modeller vi utarbeidet i 2019 sier konserndirektør Frederic Kristoffersen.

Bygg og eiendomskonsern i utvikling

Siden stiftelsen i 2014 har Pancom AS utviklet seg til å bli et omfattende konsern innenfor bygg og anleggsbransjen i Sørøst-Norge, med lokale røtter og eiere i Grenland. Konsernet som har sitt hovedkontor på Skomværkvartalet i Porsgrunn, besitter et betydelig eierskap på over 70 selskaper i bygg-, anlegg og eiendomsbransjen i regionen Vestfold, Buskerud og Telemark. Pancom AS er en av hovedeierne i Heimgard Bolig AS som har nærmere 2.300 boliger under utvikling, videre har konsernet i underkant av 200 ansatte og forvalter ca. 21.000 m2. Konsernet har en verdijustert balanse på nærmere 700 Millioner, og en årlig konsolidert omsetning på ca. 400 Millioner.
-Det har vært noen krevende år med høyt arbeidstempo undertegner Kristoffersen. Emisjoner og tilførsel av kapital bidrar selvsagt til at vi kan løfte konsernets utvikling videre understreker han.

Oppretter kontor i Oslo

Pancom AS vokser videre, og har planer om å opprette kontor og kontaktpunkt i Oslo for videre vekst østover og mot innlandet. Konsernets strategi er å bygge lignende strukturer i andre regioner, med fokus østover fra Grenlands-området.
-Hovedkontoret vil selvsagt være i Porsgrunn, her ligger kjernen for vår virksomhet, og utgangspunktet for vår utvikling er Grenland understreker Kristoffersen. Imidlertid er det slik at vi nå ønsker å etablere sterkere relasjoner mot investeringsmiljøer i Oslo-regionen, og må rette vår virksomhet mer nasjonalt og regionalt fortsetter han.

Fra før har Pancom AS virksomheter i Vestfold-området, og søndre del av Viken.