Pancom og Bratsberg gjør storkjøp på Skoppum!

I oppstarten på det nye året har Pancom AS og Bratsberg Gruppen AS gått sammen om kjøp av 100% av aksjene i Langmyra 6 AS. Investorene og eiendomsaktørene har fra før samarbeid på flere områder, og går ni inn i et 50/50 eierskap i denne investeringen.

Stian Brekke investerer ytterligere i Pancom!

Icon Invest AS og Stian Brekke tiltrer tegningsretten på ytterligere 5,0% i Pancom AS, og øker sin finansielle posisjon i det lokalt eide konsernet. Nå skal det satses videre, også i nye markedsområder og regioner!