Energitiltak mot høye energipriser 

Etter noen tilbakelagte år med høye energipriser har vi økt vårt fokus på energitiltak i næringsbygg. Pancom Property har vedtatt å investere i solcelleanlegg i to av eiendommene i porteføljen.

Vipevegen 43 hvor det installert et solcelle anlegg Foto Fredrik Bernhardsen

Fokus på bærekraftige næringsbygg 

Pancom Property ønsker å ha et større fokus på energieffektive og bærekraftige næringsbygg. Vi har også utført lignende energitiltak på Vipevegen 43, som gir gode besparelser for leietakerne.  

-Vi tror at det fremover vil bli svært viktig å kunne tilby energieffektive næringsbygg for våre leietakere. Bærekraft og miljøtiltak er noe som utleier er nødt til å bli flinkere til for å nå bærekraftsmålene forteller Hotti, Pancom Property AS. 
 
Kravene har de siste årene også virket i positiv retning for å bygge energieffektive næringsbygg, noe vi synes er veldig bra fortsetter han. 

Gode miljøvennlige tiltak 

For å imøtekomme dagens høye strømpriser kommer vi til å installere solcelleanlegg på taket til Bjønnveien 26 og Langmyra 2. Disse bygningene utpeker seg godt til slike tiltak fordi de er relativt nye og har store takflater for å fange solen godt.   

-Det er klart at det har blitt større oppmerksomhet rundt energipriser i det siste. De høye prisene fører til at slike tiltak blir mer lønnsomme. Vi ser også at leietakere er blitt mer opptatt av energieffektivitet, og vi tror at dette vil være et godt tiltak for å treffe markedet i fremtiden sier Hotti. 

Disse anleggene har en estimert årsproduksjon på 114.000kWh og 48 290 kWh. Det vil si at det kan dekke behovet tilsvarende nesten 6,5 eneboliger i året. Beregner du en gjennomsnittpris på 2kr kWh vil det gi en årlig besparelse på 324 580 kr. Velger man solkonto har man også mulighet til å spare opp strøm om sommeren og ta ut om vinteren fortsetter han.

Bjønnveien 26, Stathelle

Bjønnveien 26 er et stort næringsbygg på 1650kvm og inneholder kontorer og produksjonshall for blant annet Norsk Modul AS. Selskapet produserer elementer til byggevarebransjen. De har derfor et betydelig strømforbruk på ca.150.000kWh årlig. 

Foto Fredrik Bernhardsen
Foto Fredrik Bernhardsen

Langmyra 2, Horten 

Langmyra 2 består av 33 cellekontorer og et mindre lager tilrettelagt for flere virksomheter. Bygget har et areal på ca.1000kvm og et årlig strømforbruk på ca. 80.000kWh.  

Utelukker ikke ytterligere vedtak. 

Nå som vi får energitilskudd for solcelleanlegg, og energiprisene er høye, så skal vi ikke utelukke at vi gjør ytterlige investeringer på flere av våre eiendommer, avslutter Hotti.

Hotti på Taket til Vipevegen 43 et av prosjektene hvor det er installert solceller Foto Fredrik Bernhardsen