Pancom AS Ledersamling 2022

Torsdag 20. Oktober gikk årets ledersamling av stabelen, hvor ledere og ansatte med ansvarsroller i Pancom konsernet var samlet på Karl Johan Hotel i Oslo

Budsjett – en motiverende målestokk

Ole-André Risnes, Direktør i Pancom Management, startet med å gå igjennom årets budsjettprosess, forklarte omhvordan selskapene bør forholde seg til budsjettet, og hvordan man kan legge opp et budsjett som blir nyttig, og en viktig målsetting for både selskapet og styret/eiere.

Videre fortsatte vår nye CFO Per Anders Evensen med å presisere begreper som arbeidskapital, kontant og viktigheten om å overholde tidsfrister, samt at han presenterte og forklarte den nye budsjettmodellen.

Åpenhetsloven

Første dag ble avsluttet med et viktig foredrag fra EY med den nye åpenhetsloven, og hvordan våre selskaper kan imøtekomme retningslinjer og hva denne loven innebærer. Større åpenhet om leverandører og bærekraftige arbeidsforhold blir viktige aspekter å ha kontroll på for bedrifter som skal inn fremtiden.

Synlighet og media

Kjersti Hole fra Wera, som ble en del av Pancom i fjor, startet dag 2. med å fortelle om viktigheten med synlighet for våre bedrifter, og hvordan forskjellige synlighetskampanjer har påvirket Wera opp igjennom tidene. Hunfortsatte med å forklare hvor viktig det er å få frem bærekraftsarbeidet i bedriften og å sette det på agendaen for å kunne være fokusert på å finne bærekraftige og miljøvennlige løsninger og kommunisere rundt dette.

Hvordan handle i kriser.

Etterfulgt av Wera, gikk Bjørn Richard Johansen inn på temaet krisehåndtering, om hvordan vi bør handle når kriser oppstår. Han nevnte også at det som man blir husket eller kritisert etter en krise er sjeldent krisen i seg selv, men håndteringen av den. Bjørn Richard forklarte om flere viktige aspekter rundt dette og hvordan selskapene kan være forberedt på framtidige kriser.

Kunstig intelligens og fremtidens løsninger

Som avslutning på Ledersamlingen holdt Erik Norman Hansen et spennende foredrag om fremtidens løsninger, og hvordan automasjon kan komme til å hjelpe oss i arbeidssammenheng