Fra interne ingeniørtjenester til en landsdekkende aktør

Konsulentselskapet Maxbo Tekniske Tjenester ble grunnlagt som et samarbeid mellom Løvenskiold Handel AS og Pancom AS, med det formål å tilby teknisk bistand og rådgivning til markedet først og fremst, men også til Maxbo-kjedens proffkunder og Pancom AS sin portefølje av prosjekter. Dette for å fungere som en kvalifisert rådgivende aktør, og å imøtekomme et stadig økende behov for ingeniørtjenester i bransjen. Selskapet startet beskjedent med to ansatte, men har i dag vokst til åtte ansatte. Våren 2021 flyttet Maxbo Tekniske Tjenester inn i flotte lokaler på Vipevegen 43, som er et av Porsgrunn mest moderne næringsbygg. Selskapet har solid byggfaglig bakgrunn og forstår byggeplasser og prosesser, noe som gir dem en sterk posisjon for å nå ut til proffkunder. Maxbo Tekniske Tjenester har utvidet sine tjenester, kundeportefølje og geografiske nedslagsfelt til hele Norge, og er nå en helt uavhengig aktør.  

Løvenskiold & Pancom – et solid samarbeid 

-Vi er svært tilfredse med samarbeidet med Pancom, Løvenskiold og Maxbo-kjeden. Det gir oss forutsigbarhet, og vi opplever at vi blir anbefalt som en pålitelig aktør i begge konsernene sine prosjekter. Vi har også merket en økt bevissthet blant Maxbo-kjedens proffkunder, som nå ser oss som en viktigere bidragsyter i deres prosesser. Dette viser at vårt tilskudd passer godt inn i Løvenskiold-paraplyen, sier Øystein Vasbø, daglig leder i Maxbo Tekniske tjenester. 

-Vi har opplevd en økning i salget til vår kundeportefølje, noe som indikerer at kjennskapen til våre tjenester øker. Pancom og Løvenskiold har vært viktige bidragsytere i å øke omsetningen og utvidelsen av virksomheten vår, og vi har nå som mål å være en enda viktigere partner for eksterne kunder i fremtiden, fortsetter han. 

Ingeniører med bred kunnskap  

Foto Fredrik Bernhardsen

Maxbo Tekniske Tjenester har en helhetlig forståelse for byggeprosesser og leverer tjenester som passer både proff- og privatkunder. Selskapet har ingeniører og arkitekter med byggfaglig bakgrunn som har erfaring fra byggeplasser og prosessene rundt dette. Selskapet tilbyr en rekke tjenester som inkluderer arkitektonisk utforming, statikk, energirådgivning, ansvarlig søker og planarbeid. I tillegg har de et sterkt samarbeid med andre aktører som gjør dem til en solid og pålitelig partner. 

Rådgivning innen bærekraftige løsninger 

Maxbo Tekniske Tjenester jobber også med å finne bærekraftige og smarte løsninger for sine kunder. De har god erfaring innen blant annet elementproduksjon for Norsk Modul, som er et annet selskap under Pancom-konsernet. Her finner de løsninger som minsker avfall og kostnads- og tidseffektiviserer byggene som monteres. Dette fører til mye mindre svinn av materiell og avfall på byggeplassene, som igjen bidrar til selskapets bærekraftige profil.

Jobber for å bli en mer synlig og attraktiv aktør 

Selskapet jobber nå for å bli enda mer synlig på det eksterne markedet og for proffkunder. 

-Vi ønsker å være en foretrukket partner i ditt prosjekt, og vi ønsker å kombinere arkitekttjenester og tekniske tjenester i hensiktsmessige og gode løsninger som gjør at prosjektet ditt lykkes”, avslutter Vasbø. 

Foto Fredrik Bernahrdsen Pancom AS