Nå avdukes planene! – Pancom AS lanserer nytt hotell i Horten

Pancom Property AS eier i dag Horten Hotell, som huser Thon Hotell Horten, et sentralt og ledende hotell i Horten. Nå lanserer den regionale eiendomsaktøren nye planer for hotellet, og med det en stor investering i Horten sentrum som får ringvirkninger!

-Dette er en stor dag for Pancom, sier konsernsjef Frederic Kristoffersen. Endelig kan vi avduke planene om å etablere nye hotellfasiliteter her i Horten, og over doble kapasiteten vi har fra før, fortsetter han.

Pancom Property AS eier i dag Horten Hotell, som huser Thon Hotell Horten, et sentralt og ledende hotell i Horten. Nå lanserer den regionale eiendomsaktøren nye planer for hotellet, og med det en stor investering i Horten sentrum som får ringvirkninger!

-Dette er en stor dag for Pancom, sier konsernsjef Frederic Kristoffersen. Endelig kan vi avduke planene om å etablere nye hotellfasiliteter her i Horten, og over doble kapasiteten vi har fra før, fortsetter han.

-Det trengs, sier Administrerende direktør Thon Hotel Horten Tiril Sægrov. Vi må si nei til mange gjester sånn som tilbudet vårt er i dag. Hotellet er alltid fullt, særlig når det er en eller annen «happening» i byen, fortsetter hun.

-Dette blir en betydelig satsning for oss i Pancom Property, sier Hotti Ho som er administrerende direktør i Pancom sin portefølje for næringseiendom! Norlandia har vært en pålitelig og stabil leietaker for eiendommen i mange år. På grunn av økt drift og høyere belegg, har det oppstått behov for å utvide kapasiteten og styrke vår posisjon i Vestfold-markedet, uttaler han.

Frigjør mer utviklingsareal

Utbyggingen av hotellet i Horten, med høyere utnyttelse og flere etasjer vil bidra til å frigjøre mer areal til både næringsutvikling og boligutvikling på den eksisterende hotell-tomta. I tillegg til potensiale for utvikling av 18-24 boliger på eiendommen, vil det også bli frigjort meget attraktive arealer ved havneområdet i Horten, som er godkjent for næringsvirksomhet.

-Her kan vi utvikle attraktive næringsarealer på sikt, med god og sentral beliggenhet sier Ho som viser til mulighetene for den delen av hotelleiendommene som ligger syd for Strandpromenaden.

-Her vil vi i fremtiden kunne gi rom for mer næringsvirksomhet, ettersom vi ønsker å konsentrere hotellvirksomheten på nordsiden av Strandpromenaden.

Starter detaljregulering

Eiendommen skal detaljreguleres og Pancom Property vil ta initiativ ovenfor Horten Kommune om oppstartsmøte for detaljregulering.

-Vi har jobbet med diverse skisser og beskrivelser i samarbeid med SPIR arkitekter den siste tiden, og vil snart avholde et oppstartsmøte med Horten Kommune for presentere planene for dem fortsetter Ho. Vi ser frem til et godt samarbeid med kommunen, og gleder oss til å prosessere spennende planer i dialog med dem avslutter han!

Pancom har siden 2014 investert i eiendom i Vestfold, og eier flere næringseiendommer i Horten Kommune. Konsernets virksomhetsportefølje for næringseiendom, Pancom Property AS, har over tid utviklet seg til å bli en sentral aktør innenfor forvaltning, eierskap og utvikling av næringseiendom i Sørøst Norge.

-Vi er glade for å ha en betydelig utviklingsportefølje innenfor næringseiendom sier Kristoffersen, som bistår administrasjonen i Pancom Property med utviklingsmuligheter og akkvisisjoner. Vi tror på fremtidig vekst i de ytre regionene rundt Oslo, og er fast bestemt på at avkastning i disse områdene vil være god i årene sier Frederic Kristoffersen til slutt.