Starter bygging av det første næringsbygget allerede i år – Grønne Enger Næringspark

Etter planen starter anleggsarbeidene på det første bygget i Moheim NæringsparkAS allerede til høstenMiljøbygget blir liggende i et nytt område, en utvidelse av Enger Industriområde. Næringsbygget har navnet «Grønne Enger» og blir liggende som en portal ved innfartsveien til Porsgrunn.

Porsgrunn Utvikling og Pancom Property AS har etablert selskapet Moheim Næringspark AS, og bygget på Enger er det første prosjektet som settes i gang i regi av det nye selskapet. Forklaringen på den raske oppstarten er at bygget var ferdig tegnet og utvikletfra Pancom Propertys side.

– Vi har som målsetning å komme i gang med bygget allerede i august, sier Hotti Pettersen Ho. Han er utleiesjef i Moheim Næringspark AS, og administrerende direktør i Pancom Property AS. – Alle planer og skisser for prosjekter er ferdig, og vi er godt fornøyde med bygget som er tegnet av Børve og Borchsenius arkitekter.

Grønne Enger blir et miljøbygg

Det nye næringsbygget skal BREEAM-sertifiseres. BREEAM-NOR er Norges fremste og mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg. Sertifiseringen viser at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav. Kontorbygget har høy miljøstandard og oppfyller strenge krav til bærekraft.

Grønne Enger Næringsbygg skal oppføres rett ved rundkjøringen, som er under arbeid ved Enger Industriområde på Vallermyrene. Området er under utvikling som et nytt nærings- og handelsområde i Porsgrunn, og det nye bygget får en dominerende beliggenhet rett ved innfartsveien til byen. Området har god beliggenhet med kort vei til bysentrum. Samtidig er det kun et par minutters kjøring til E18. Den sentrale tomta har høy utnyttelsesgrad med bebygd areal på 50 prosent.

Fleksibelt

Det nye bygget får oppunder 128 kontorplasser fordelt på̊ 3 etasjer og totalt ca. 2 800kvadratmeter BTA. Innredningen er svært fleksibel, og detaljene faller på plass når leietakernes behov er avklart. 

– Bygget er ikke på noen måte låst, forteller Pettersen Ho. – Det eneste som er fastsatt, er selve ideen bak bygget og utseendet. Vi legger opp til stor grad av tilpasningsmuligheter med fleksible planløsninger for leietagerne.

Er du interessert i prosjektet så sjekk ut nettsiden: https://www.gronne-enger.no/