Pancom Property AS satser videre på fornybar energi i eiendomsporteføljen

Pancom Property AS fortsetter sitt engasjement for bærekraft med investering i ytterlige næringsbygg – Bjønnveien 26D på Stathelle. Det nye solcelleanlegget produserer 105,453 kWh, som dekker så mye som 70% av byggets energibehov.

-Investeringen utgjør over 1 MNOK. Ved å bruke solenergi, er leietakerne med og bidrar til å redusere utslipp av klimagasser. Å investere i solenergi viser en forpliktelse til bærekraftig utvikling, samt styrker bedriftenes omdømme.

Næringsbygg utstyrt med solcelleanlegg kan øke i verdi. Dette skyldes både de reduserte driftskostnadene og den økende etterspørselen etter bærekraftige bygg sier Hotti Pettersen Ho, Adm.dir. Pancom Property.

BlueTec, anerkjent som en av bransjens fremste leverandører, stod for leveransen og installasjonen av det toppmoderne solcelleanlegget. Anlegget ble integrert sømløst i bygningens eksisterende infrastruktur, forklarer Hotti. Med en forventet årlig produksjon på 105.453 kWh, vil solcelleanlegget gi et vesentlig bidrag til byggets energibehov. Dette bærekraftige initiativet er i tråd med Pancom Property AS sin strategi for å utvikle en miljøvennlig eiendomsportefølje.

Hotti uttrykker stor tilfredshet med utviklingen i selskapets portefølje, og anser dette prosjektet som et viktig skritt fremover for deres næringsbygg. Han påpeker at det er svært positivt for alle involverte parter, og fremhever de gunstige støtteordningene som er tilgjengelige for miljøsparende investeringer, noe som utvider mulighetene for deres næringsbygg.

Bjønnveien 26 er et stort næringsbygg på 1650kvm og inneholder kontorer og produksjonshall for blant annet Norsk Modul AS. Selskapet produserer elementer til byggevarebransjen. De har derfor et betydelig strømforbruk på ca.150.000kWh årlig.

Dette tiltaket viser vårt engasjement for miljøet og mer bærekraftige løsninger, avslutter Pettersen Ho