fbpx

Focused on
future-oriented investments.

We invest in a sustainable future.

-We invest in the value chain associated with the construction and real estate with a sustainable focus and active ownership.

About Us

Investments is with active ownership.

About Us

Investments is with active ownership.

Pancom AS is a group of companies with a focus on active ownership in small and medium-sized businesses in the building, construction and property (BAE-sector) in the South-west Norway. Pancom AS was founded in 2014, with a grouping of the operating and real estate companies associated with this sector, and has since evolved to become a significant regional player.

Ever since the foundation of the Pancom AS the company has been genuinely committed to providing companies good leadership and expertise, to achieve good and predictable results and sustainable development. 
Vi tror at gjennom kloke valg, gode modeller og strukturer, samt gode synergier, vil selskaper under vår ledelse og eierskap få bedre forutsetninger for utvikling med stabilitet og vekst.

Pancom AS er et konsern med fokus på aktivt eierskap i små og mellomstore bedrifter innen bygg, anlegg og eiendom (BAE-sektoren) i Sørøst-Norge. Pancom AS ble stiftet i 2014, med en gruppering av drifts- og eiendomsselskaper tilknyttet denne sektoren, og har siden utviklet seg til å bli en betydelig regional aktør. Helt siden stiftelsen av Pancom AS har selskapet vært genuint opptatt av å gi bedrifter godt lederskap og kompetanse, for å oppnå gode og forutsigbare resultater og bærekraftig utvikling. Vi tror at gjennom kloke valg, gode modeller og strukturer samt gode synergier, vil selskaper under vår ledelse og eierskap få bedre forutsetninger for utvikling med stabilitet og vekst.
Recent

Recent.

Our latest press releases and news.

Investments

Investments.

We invest in the future of the nordic construction, in order to strengthen the sustainability and growth.

en_US