HRL Entreprenør AS og Amundsen Graf AS går sammen:
Pancom AS og Petter Øygarden vil gjøre HRL Entreprenør til et vekstselskap

Porsgrunn, 19 april 2023 – HRL Entreprenør AS og Amundsen Graf AS, med base i Grenland, fusjonerer og etablerer nye HRL Entreprenør AS. Det nye selskapet vil bli det største lokalt eide entreprenørselskapet i Vestfold-Telemark. Nye HRL Entreprenør AS vil ha ca. 150 ansatte, hvorav ca. 10% er lærlinger. Selskapene hadde i fjor en samlet omsetning på om lag 700 millioner kroner. 

Eierne bak HRL Entreprenør AS og Amundsen Graf AS legger de respektive selskapene inn i et nytt holdingsselskap TVE Finans AS, som vil eie det fusjonerte selskapet HRL Entreprenør AS med 100 %.– Vi får nå et solid eierskap og samlet masse erfaring i et selskap. Nå rigger vi oss for ytterligere vekst i årene fremover, sier Petter Øygarden. Han har gjennom sine engasjement og selskaper stått for bygging av over tusen leiligheter og vel 120.000 m2 næringsbygg i Telemark siden midten av -90 tallet.

Frederic Kristoffersen har sammen med Petter Øygarden vært pådrivere for å få på plass fusjonen mellom HRL Entreprenør AS og Amundsen Graf AS. Petter Øygarden, med base i Grenland, er kjent som investor og eiendomsutvikler på Østlandet gjennom de siste 30 år.  Frederic Kristoffersen har vært sentral i etablering og utvikling av Pancom konsernet, som i dag har virksomheter innenfor bolig- og næringseiendom, produksjon og servicetjenester rettet mot bygg og eiendom.

– Høsten 2022 startet eierne og ledelsen i HRL Entreprenør AS og Amundsen Graf AS dialog om samarbeid. Vi fant raskt tonen, og så at selskapene hadde felles ambisjoner om vekst og økt lønnsomhet, sier Frederic Kristoffersen, konserndirektør og partner i Pancom.

Selskapene har i dag virksomhet i Telemark, Vestfold og Viken, og har ambisjoner om vekst både i disse markedene og i nærliggende fylker. Med utgangspunkt i det fusjonerte selskapets hovedkontor i Porsgrunn, er målet å runde en omsetning på 1 milliard kroner i løpet av de nærmeste årene.

– Vi skal ha fokus på prosjekter i vårt primærområde Telemark og Vestfold, men også i Viken og andre geografiske områder hvor vi ser muligheter fremover, sier daglig leder Frode Antonsen i TVE Finans AS. Han blir også styreleder i HRL Entreprenør AS.   

Det er et ønske fra eierne at medarbeidere som ønsker det skal kunne bli medeiere i det nye selskapet over tid. Vi har tro på at når alle kan ta del i verdiskapningen, og få et direkte utbytte av den, skaper det et bedre samarbeid og arbeidsmiljø. I tillegg er dette en viktig suksessfaktor for utvikling av bedriften, sier Frode Antonsen.

Utenfor Vipevegen 43 som blir selskapets nye hovedkontor Fra venstre Frederic Kristoffersen Petter Øygarden Frode Antonsen og Roger Dreyer Foto Fredrik Bernhardsen

Til tross for de utfordringene vi ser i markedet nå, har vi tro på vekst i årene fremover for både næringsbygg, store boligprosjekter, småhusbebyggelse, samt vedlikehold og renovering av offentlig og privat eiendom. Det nye selskapet vil ha en samlet ordretilgang på ca. 2.500 millioner innenfor de ovennevnte segmentene. Selskapet har i tillegg bygge- rettigheter og en sterk posisjon i en rekke prosjekter i regionen. HRL Entreprenør vil bestå av tre divisjoner, entreprenør, næring og småhus, og på sikt er planen å legge til byggfornyelse som en fjerde.

– Med tanke på kompetanse og markedsposisjoner utfyller HRL Entreprenør og Amundsen Graf hverandre på en god måte. Fusjonen skaper et sterkt og ledende lokalt entreprenørselskap, sier Roger Dreyer, som blir adm. direktør i HRL Entreprenør. Vi får en størrelse og kompetanse som gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver og en konkurransedyktig aktør både i små og store prosjekter i våre satsingsområder.

– Jeg har stor tro på det nye selskapet og alle våre dyktige medarbeidere. Jeg gleder meg til å lede selskapets aktiviteter fremover, sier Roger Dreyer som har hatt samme rolle i Amundsen Graf AS frem til sammenslåingen. – Vi har allerede to arbeidsfellesskap knyttet til St. Joseph i Porsgrunn og Smietangen i Langesund hvor vi samarbeider godt, sier Roger Dreyer. Han vektlegger også at begge selskapene har satset på egne håndverkere og har et mål om å ha et betydelig antall lærlinger til enhver tid. For begge selskapene er helse, miljø og sikkerhet viktig og har daglig fokus. HRL Entreprenør AS markerte nylig at selskapet har drevet i to år uten arbeidsuhell på sine byggeplasser.

Solid kompetanse

Frode Antonsen Foto Fredrik Bernhardsen

Frode Antonsen (66) bor i Risør. Han er utdannet ingeniør fra Stavanger ingeniørhøgskole og startet sin karriere i byggebransjen som stikningsingeniør i Kruse Smith. Han har i de siste 20 årene vært daglig leder i Buer Entreprenør, AS Ing. Gunnar M. Backe, Betonmast Boligbygg og senest i Betonmast Telemark/HRL Entreprenør. Han er en ivrig sjakkspiller på hobbynivå og styremedlem i Norges Sjakkforbund.

Roger Dreyer Foto Fredrik Bernhardsen

Roger Dreyer (59) fra Skien har mer enn 40 års erfaring fra forskjellige roller bygg og anlegg bransjen, og startet sin karrieren i Veidekke i 1980, hvor han jobbet frem til 2016 med forskjellige oppgaver som fagarbeider og produksjonsledelse innenfor anlegg, industri og bygg. Fra 2006, var Dreyer distriktsleder og videre markedsansvarlig for region syd i Veidekke Entreprenør. Fra 2016 var Dreyer var adm. direktør for selskapet Backe Vestfold og Telemark, frem til han i 2021 ble adm. direktør i Amundsen Graf. Fritiden går med til familie, hytte, fjell og Golf.  

For ytterligere informasjon:

Frederic Kristoffersen, konserndirektør og partner i Pancom, mobil 406 05 525, e-post: frederic@pancom.no

Petter Øygarden, som er sentral eiendomsutvikler, investor, og sentral eier i HRL Entreprenør, mobil 911 56 687 og e-post: petter.oygarden@oygarden.as

Frode Antonsen, styreleder i det nye selskapet, mobil 901 71 889 og e-post:  frode.antonsen@hrl.no

Roger Dreyer, adm. direktør i det nye selskapet HRL Entreprenør AS, mobil 907 36 632, e-post: roger@amundsengraf.no

Fakta om det nye selskapet:
HRL, som er resultatet av sammenslåingen av HRL Entreprenør AS og Amundsen Graf AS, forventer å få en omsetning på vel 550-600 milioner kroner i 2023. Selskapet vil ha ca. 150 ansatte. Ca. 10 prosent av disse er lærlinger. Selskapets hovedkontor blir i Vipeveien på Vallermyrene i Porsgrunn.HRL vil ha fokus på små, mellomstore og store boligprosjekter, småhusbebyggelse og næringsbygg, samt vedlikehold og renovering i Vestfold og Telemark. Selskapene som nå fusjonerer, har ca. 2.500 millioner i ordrehorisont på nært forestående og relevante prosjekter.

Kort om HRL
HRL, med fokus på prosjekter i Grenland, Midt-Telemark, Vestfold og Østfold, har historie tilbake til 1984 hvor selskapet ble etablert som et samarbeid mellom Jørn Heidenreich Riis og Pål Lillefjære. Selskapet står bak en rekke utbygninger inkludert samarbeidet med Bratsberg Gruppen om bla. utvikling og utbyggingen av Bratsberg Brygge og Klosterøya Vest. I 2015 selges HRL til Betonmast, Betonmast Telemark AS blir så igjen kjøpt tilbake av lokale investorer og medarbeidere i 2022 og får tilbake navnet HRL Entreprenør AS.

Kort om Amundsen Graf AS.
Selskapet ble etablert i 2021 som et resultat av fusjoneringen av Pancom AS sine bygg- og entreprenør-selskaper. De tre selskapene Graf Entreprenør, Amundsen-bygg AS og Grenland-mur AS med røtter tilbake til 2013 ble da fusjonert til ett samlet totalentreprenør-selskap. Selskapet har på kort tid blitt en ledende totalleverandør i markedet for lavere trehusbebyggelse og lette næringsbygg i Telemark, Vestfold og Viken med ca. 90 ansatte og en omsetning i 2022 på ca. 350 millioner.

Fra venstre mot høyre i møterommet Petter Øygarden Frederic Kristoffersen Roger Dreyer og Frode Antonsen Foto Fredrik Bernhardsen