Pancom kjøper Horten Hotell Eiendom AS!

Pancom Property AS kjøper 100 % av aksjene i Horten Hotell Eiendom AS fra Norlandia Eiendom AS. Eiendommen huser i dag hotellene Horten Budget Hotel og Hotel Horten, som er et Thon Partner Hotel. Hotellene ligger sentralt ved Horten havn i Oslofjorden.

Adolfsen Group går inn på eiersiden i Pancom AS!

Adolfsen Group går inn på eiersiden i Pancom AS gjennom rettet emisjon på ca. 75 Millioner. Videre kjøper Adolfsen Group seg opp til litt over 25% i det regionale bygg- og eiendomskonsernet med utgangspunkt i Grenlands-regionen.

Pancom kjøper ny næringseiendom i Sandefjord

Pancom Property AS gjør ytterligere investering av næringseiendom i Sandefjord, nå ved oppkjøp av 100% av aksjene i Vit Eiendom AS, et kontorbygg med unike profileringsmuligheter.

2020 – et sterkt år for Pancom AS!

Til tross for utfordringer knyttet til pandemien, som har berørt flere av bransjene Pancom AS er eksponert i, har 2020 vært et meget sterkt år for Pancom AS.

Pancom Satser i Vestfold!

Pancom har stor tro på vekst i Vestfold og gjør ytterligere investering av næringseiendom, Semsbyveien 112.

Pancom og Bratsberg gjør storkjøp på Skoppum!

I oppstarten på det nye året har Pancom AS og Bratsberg Gruppen AS gått sammen om kjøp av 100% av aksjene i Langmyra 6 AS. Investorene og eiendomsaktørene har fra før samarbeid på flere områder, og går ni inn i et 50/50 eierskap i denne investeringen.